OVO SU FUN STRANICE GRUPE VALENTINO

KONCERTI:

OD 30.1 DO 22.2.2004
USA I KANADA
TELEFON ORGANIZATORA:(201)218-3907
URL:www.arxinternational.com

PREUZETO SA STRANICE:www.valentinoband.com


My
corkboardhttp://funklub.20m.com/corkboard/

KONTAKT: WEBMASTER


IVAN MILJANOVIC

DOBROTA 178
85330 KOTOR
MONTENEGRO